| e-Davki

#eDavki #DMV

Obveščamo vas, da je omogočena oddaja napovedi za odmero davka na motorna vozila po ZDMV-1 (obrazec DMV-N).

Navodila za izpolnjevanje obrazca DMV-N  so vgrajena v obrazec in se odprejo s klikom na znak »?« oziroma na naslednji povezavi.