| e-Davki

#eDavki

Obveščamo vas, da je na obrazcu NF-COVIDVračilo dodana izjava za »Vračilo izplačila nekritih fiksnih stroškov«.

Izjavo lahko vložijo upravičenci, ki želijo vrniti prejeto izplačilo delnega povračila nekritih stroškov. Izjavo se lahko vloži za obdobje izplačil oktober-december 2020 in januar-marec 2021, če je bil znesek izplačila že prejet/izplačan. V sklopu kontekstne pomoči je objavljeno pojasnilo glede veljavnosti vložene izjave, možnosti vložitve popravka in storna.