| Izmenjava informacij o čezmejnih aranžmajih

Na portalu eDavki je dostopen Obrazec za poročanje podatkov o čezmejnih aranžmajih – DAC6, na spletni strani FURS pa so objavljena dodatna navodila za izpolnjevanje in oddajo obrazca.

Obveščamo vas, da je na portalu eDavki dostopen Obrazec za poročanje podatkov o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča – DAC6 Čezmejni aranžma/razkritje  v povezavi z 255.p členom Zakona o davčnem postopku.    

Na podlagi 85.c člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku posrednik, drug posrednik ali zadevni davčni zavezanec podatke o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, podatke sporoči z vnosom podatkov v Obrazec za poročanje podatkov o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča, prek portala eDavki. Poleg navodil za izpolnjevanje Obrazca, ki so priloga 22 Pravilnika, so na naši spletni strani objavljena tudi dodatna Navodila za izpolnjevanje obrazca DAC6 čezmejni aranžma/razkritje, ki bodo poročevalcem v pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca.

Vsa morebitna vprašanja v zvezi z oddajo oziroma izpolnjevanjem DAC6 obrazca nam lahko posredujete na naslov dac6.fu(at)gov.si.