| e-Davki

#eDavki

Obveščamo vas, da je na portalu eDavki dostopen Obrazec za poročanje podatkov o čezmejnih aranžmajih – DAC6, čezmejni aranžma/razkritje v povezavi z 255.p členom Zakona o davčnem postopku. Na spletni strani FURS so objavljena dodatna navodila za izpolnjevanje in oddajo obrazca.


Na podlagi 85.c člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku posrednik, drug posrednik ali zadevni davčni zavezanec podatke o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, podatke sporoči z vnosom podatkov v Obrazec za poročanje podatkov o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča, prek portala eDavki. Poleg navodil za izpolnjevanje Obrazca, ki so priloga 22 Pravilnika, so na naši spletni strani objavljena tudi dodatna Navodila za izpolnjevanje obrazca DAC6 čezmejni aranžma/razkritje, ki bodo poročevalcem v pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca.
Vsa morebitna vprašanja v zvezi z oddajo oziroma izpolnjevanjem DAC6 obrazca nam lahko posredujete na naslov  dac6.fu(at)gov.si.