| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi ohišja objektiva za kamero (Izvedbena uredba Komisije 2021/531).

Ohišje objektiva za kamero se uvršča pod oznako KN 9002 11 00, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/531, ki začne veljati 15. 4. 2021.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.