| Trošarine (ZTro-1)

Velja od 25. 4. 2020.

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS, št. 58/2020, z dne 24. 4. 2020, sprejeta Odredba o začasnem odstopu od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola, oproščenega plačila trošarine, za proizvodnjo razkužil (v nadaljevanju: odredba). Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odredbo se kot začasni ukrep zaradi epidemije COVID-19 za etilni alkohol, ki se porabi za proizvodnjo razkužil v skladu s 4. točko prvega odstavka 72. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljnjem besedilu: ZTro-1), podrobneje ureja odstop od zahteve za denaturiranje.  Odstop od zahteve za denaturiranje se lahko odobri le za etilni alkohol, pridobljen za namen uporabe v proizvodnji razkužil, ki vsebujejo najmanj 60 vol. % etilnega alkohola. Zahtevek za odstop od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola, oproščenega plačila trošarine, za proizvodnjo razkužil (obrazec TRO-ALKRAZ)  predloži proizvajalec razkužil pred začetkom uporabe nedenaturiranega etilnega alkohola za proizvodnjo razkužil.

Proizvajalec razkužil, ki mu je nadzorni urad izdal dovoljenje, lahko od vročitve dovoljenja dalje do preklica epidemije uporablja nedenaturiran etilni alkohol, v proizvodnji razkužil. Pogoj za uporabo nedenaturiranega etilnega alkohola v proizvodnji razkužil je, da je bil prejet od osebe, ki ima v Sloveniji status prejemnika trošarinskih izdelkov (pooblaščeni prejemnik, začasno pooblaščeni prejemnik, imetnik trošarinskega skaldišča, prejemnik s plačano trošarino v skladu z 29. členom ZTro-1) ali status proizvajalca etilnega alkohola v skladu z ZTro-1 ali je oseba uvoznik etilnega alkohola v skladu s carinsko zakonodajo oziroma je lahko proizvajalec razkužil hkrati tudi proizvajalec etilnega alkohola, prejemnik etilnega alkohola v skladu z ZTro-1 ali uvoznik etilnega alkohola. Tako pridobljen etilni alkohol se z izdajo dovoljenja davčnega organa za odstop od zahteve za denaturiranje etilnega alkohola, šteje, da je bil denaturiran. Za etilni alkohol, ki je pridobljen s plačano trošarino in porabljen za proizvodnjo razkužil v skladu z navedeno odredbo, se omogoča vračilo in presoja upravičenost za vračilo trošarine v skladu z 19. členom ZTro-1.

Proizvajalec razkužil lahko dostopa do obrazca „Zahtevek za izdajo dovoljenja za odstop od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola“ (Obrazec: TRO-ALKRAZ) na poralu eDavki.