| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Odprto do 14. 9. 2021.

Odprto je posvetovanje za predstavnike kontaktnih skupin za gospodarstvo oziroma vseh zainteresirani o osnutku navodila o spremembi podatkov in izreku neveljavnosti carinske deklaracije po prepustitvi blaga do 14. 9. 2021.

Odprta posvetovanja