| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Posvetovanje je odprto do 30. 9. 2021.

Odprto je posvetovanje za predstavnike kontaktnih skupin za gospodarstvo oziroma vseh zainteresirani o osnutku navodila o spremembi navodila o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico, št. 3/2020.

Odprta posvetovanja