| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Posvetovanje je odprto do 19. 11. 2021.

Odprto je posvetovanje za predstavnike kontaktne skupine za gospodarstvo oziroma vseh zainteresiranih o osnutku navodila o povračilu in odpustu.

Odprta posvetovanja