| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Posvetovanje je odprto do 12. 9. 2022.

Odprto je posvetovanje za predstavnike kontaktnih skupin za gospodarstvo oziroma vseh zainteresiranih o osnutku navodila o postopanju s poenostavljenimi in dopolnilnimi deklaracijami po členu 166/1 CZU. Rok za oddajo pripomb je do 12. 9. 2022.

Odprta posvetovanja