| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Odprto do 8. 9. 2021.

Odprto je posvetovanje za predstavnike kontaktnih skupin za gospodarstvo oziroma vseh zainteresirani o osnutku navodila o poenostavitvah pri carinjenju blaga.

Odprta posvetovanja