| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Posvetovanje je odprto do 17. 12. 2021.

Odprto je posvetovanje za predstavnike kontaktnih skupin za gospodarstvo oziroma vseh zainteresirani o osnutku navodila o obračunu davka na motorna vozila (DMV) pri uvozu do 17. 12. 2021.

Odprta posvetovanja