| e-Davki

#eDavki

Zaradi znanih tehničnih težav z dne, 20. 4. 2022, se davčnim zavezancem, ki niso uspeli predložiti DDV-O in RP-O do vključno 20. 4. 2022 in bodo ta dva obrazca predložili do 21. 4. 2022, ne bo štelo, da so prepozno predložili DDV-O in RP-O.