| e-Davki: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU)

#eDavki

Omogočena je oddaja REK-1 obrazca, z vrsto dohodka 1151, za datume izplačila od 1. 1. 2020 dalje. Za izplačila dela plače iz uspešnosti poslovanja je od 1. 1. 2020 dalje uvedena nova dohodninska vrsta dohodka: 1111 (del plače za poslovno uspešnost). Spremembe so bile na eDavkih implementirane 10. 1. 2020.

Od 1. 1. 2020 dalje je ukinjena vrsta dohodka 1152 na zbirnem REK obrazcu.

Bolj podrobno pojasnilo, ki vključuje tudi opis ostalih sprememb na REK obrazcih od 1. 1. 2020 dalje je objavljeno na spletnih straneh FURS.