| e-Davki: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU)

#eDavki

Pri oddaji REK-O obrazca so ugotovljene naslednje nepravilnosti na sistemu eDavki:
•    Onemogočena oddaja vrste dohodka 1190 Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo.
•    Onemogočena označitev polja 004 (invalidsko podjetje) na zbirnem REK obrazcu pri ročnem vnosu REK-O obrazca.
•    Onemogočen uvoz velikih datotek.

Hkrati vas obveščamo, da smo pri oddaji REK-O obrazca za izplačilo plače uvedli kontrolo glede predložitve REK obrazca za predhodni mesec. Ob oddaji tako sistem preveri ali je REK za izplačilo plače za predhodni mesec oddan in v primeru, da REK ni oddan se zavezancu izpiše opozorilo. Trenutno ta opozorilna kontrola še ne upošteva oddanih REK-1 obrazcev in zato ob oddaji vsem zavezancem javi, da REK za izplačilo plače za predhodni mesec ni oddan. Nepravilnost bo odpravljena v naslednjem tednu, v tem času pa naj zavezanci opozorilo smatrajo za brezpredmetno.

Zgoraj navedene napake so bile odpravljene v petek, 6. 1. 2023, popoldne.

Hvala za razumevanje.