| e-Davki

#eDavki

Pri oddaji REK-1f obrazca, ki ga morajo za izplačilo plače za december 2022 (datum izplačila v letu 2023) oddati delodajalci, ki kot fizične osebe zaposlujejo druge fizične osebe (npr. gospodinjske pomočnice), je bilo ugotovljeno, da se pri oddaji v sistemu eDavki na obrazcu izpišejo zneski olajšav veljavni v letu 2022. Navedeno na vpisan znesek davčnega odtegljaja ne vpliva in se obrazec lahko odda. Zneski olajšav bodo ažurirani v čim krajšem možnem času.