| e-Davki: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU)

#eDavki

Obveščamo vas, da smo spremenili funkcionalnost elektronskega vlaganja obrazca DMV-N (Napoved za odmero davka na motorna vozila). Sprememba se nanaša le na vlaganje obrazca DMV-N prek eDavkov (portal eDavki in mobilna aplikacija eDavki). Po novem lahko obrazec DMV-N elektronsko vloži le zavezanec, ki je prijavljen v storitev eVročanje. Če zavezanec še ni prijavljen, ga sistem eDavki najprej usmeri na oddajo obrazca eVrocanje-POS in šele nato lahko zavezanec nadaljuje z oddajo obrazca DMV-N.