| e-Davki

#Oddaja #DAC7

Obveščamo vas, da bo oddaja novega DAC7 obrazca za registracijo tujih in izključenih operaterjev platform prek sistema e-Davki omogočena od 3. 1. 2023.

Obrazec omogoča:

  • tujim operaterjem platform oddajo vloge za registracijo za poročanje v Republiki Sloveniji;
  • domačim operaterjem platform oddajo vloge za pridobitev statusa izključenega operaterja platforme.

Tuji operaterji platform so v skladu z določbami točke (b) pododstavka A(4) oddelka I Priloge V Direktive Sveta 2021/514/EU  tisti operaterji platform, ki niso rezidenti za davčne namene v državi članici,  niso ustanovljeni v državi članici, se ne upravljajo v državi članic in nimajo stalne poslovne enote v državi članici, obenem pa Prodajalcem, o katerih se poroča, omogočajo izvajanje Zadevne dejavnosti, ali omogočajo izvajanje Zadevne dejavnosti, ki vključuje dajanje v najem nepremičnin, ki se nahajajo v državi članici, in niso  Kvalificirani operaterji platform zunaj Unije. Tuj operater platforme se mora v skladu z določbami pododstavka F(1) oddelka IV Priloge V Direktive Sveta 2021/514/EU registrirati v državi članici enkratne registracije (državo članico lahko izbere sam), ko začne opravljati dejavnost kot operater platforme.

Izključeni operater platform je v skladu z določbami pododstavka A(3) Oddelka I priloge V Direktive Sveta 2021/514/EU  tisti operater platforme, ki pristojnemu davčnemu organu vnaprej in vsako leto zadovoljivo dokaže, da je poslovni model platforme tak, da nima prodajalcev, o katerih se poroča. V takem primeru izključeni operater platforme ni zavezan k poročanju. Operater platforme lahko poda vlogo za pridobitev statusa izključenega operaterja platforme za leto 2023 do 31. 1. 2024.