| e-Davki: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU)

#eDavki

Oddaja Obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (DOD-DDPO) in Obračunov akontacije dohodnine in dohodnine od dohodkov iz dejavnosti (DDD-DDD), za davčna obdobja od 1. 1. 2020 dalje, zaradi zakonskih sprememb predvidoma do druge polovice januarja 2020 ne bo možna.

Oddaja rednih letnih obračunov in ostalih obračunov za pretekla davčna obdobja (vključno z letom 2019) poteka nemoteno.