| e-Davki

#eDavki

Oddaja za pravne ali fizične osebe, ki so organizirane kot gospodarska družba, samostojne podjetnike posameznike ali zadruge ni več možna.

Pravna ali fizična oseba, ki je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga je morala predložiti izjavo najkasneje do 30. 1. 2021.

Nacionalna panožna športna zveza, ki organizira tekmovanja oziroma nacionalna panožna športna zveza, katerih tekmovalci se udeležujejo tekmovanj, mora predložiti izjavo najkasneje do 31. 12. 2021.

Pojasnila najdete tukaj.