| e-Davki

#eDavki

Za povračilo izplačanega kriznega dodatka zaposlenim delavcem bo delodajalec preko portala eDavki predložil v elektronski obliki izjavo, s katero bo izjavil, da je zaposlenim izplačal krizni dodatek. Izjava bo na voljo predvidoma v zadnjem tednu januarja. Ko bo izjava na voljo, vas bomo obvestili z objavo na portalu eDavki. 


Delodajalec izjavo v elektronski obliki vloži najkasneje do konca februarja 2021. Na podlagi tako prejete izjave bo FURS upravičenim delodajalcem povrnil izplačan krizni dodatek najpozneje do 20. marca 2021.