| Trošarine (ZTro-1)

Imetniki trošarinskih skladišč in pooblaščeni uvozniki, ki odpremljajo trošarinske izdelke pri gibanju znotraj Slovenije z uporabo papirnega trošarinskega dokumenta, bodo morali od 13. 2. 2023 za gibanja v režimu odloga plačila trošarine znotraj Slovenije obvezno uporabljati aplikacijo SIEMCS.

Dne 13. 2. 2023 se bo prenehal uporabljati 32. člen Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21, 192/21 in 140/22, v nadaljevanju: ZTro-1), ki se nanaša na uporabo papirnega trošarinskega dokumenta za gibanja v režimu odloga znotraj Slovenije. V skladu z drugim odstavkom 34. člena ZTro-1 (17. člen novele ZTro-1B), se bo za gibanja v režimu odloga plačila trošarine znotraj Slovenije od 13. 2. 2023 uporabljal izključno elektronski trošarinski dokument in sicer v računalniško podprtem sistemu za nadzor nad gibanjem trošarinskih izdelkov (v nadaljevanju: aplikaciji SIEMCS).

Od 1. 9. 2019 do vključno 12. 2. 2023 se za spremljanje gibanj v režimu odloga plačila trošarine uporablja papirni trošarinski dokument ali elektronski trošarinski dokument. Od 13. 2. 2023 papirni trošarinski dokument ne bo več mogoče uporabljati za spremljanje gibanj v režimu odloga plačila trošarine znotraj Slovenije, zato se bo morebitna uporaba papirnega trošarinskega dokumenta, pri odpremah iz trošarinskega skladišča ali od urada uvoza, štela za kršitev določbe 35. člena ZTro-1, za katero je predpisan prekršek v 3. točki prvega odstavka 103. člena ZTro-1.

Imetniki trošarinskih dovoljenj naj si pravočasno uredijo dostop do aplikacije SIEMCS in se seznanijo z uporabo elektronskega trošarinskega dokumenta pri gibanju v režimu odloga plačila trošarine znotraj Slovenije.