| Potniki

V zvezi z menjavo švicarskih bankovcev osme serije, katere je švicarska centralna banka preklicala z dnem 30. 4. 2021 in niso več zakonito plačilno sredstvo, opozarjamo na obveznost prijave prenosa gotovine carinskemu organu.

V skladu z novo Uredbo (EU) 2018/1672 o kontroli gotovine, ki se vnaša v EU ali iznaša iz nje, je potrebno prenos gotovine v vrednosti 10.000 EUR ali več pisno prijaviti carinskim organom države članice, preko katere se vstopa v EU ali izstopa iz nje. V primeru izstopa iz EU preko Letališča Jožeta Pučnika se prijava predloži carinskemu organu na letališču.

Pisna prijava se nahaja na povezavi: eDavki - Prijava gotovine, ki se vnaša v EU ali iznaša iz nje (durs.si).

V primeru izstopa iz EU preko drugih držav članic, se prijava predloži carinskemu organu te države članice v njihovem uradnem jeziku.