| e-Davki

#eDavki

Na portalu eDavki je zagotovljena nova verzija pripravljenega vpogleda v podatke za odmero dohodnine za leto 2020.
Zajem podatkov vključuje podatke iz predloženih REK po stanju na dan 26. 1. 2021.
Nova verzija vpogleda v primerjavi s predhodno verzijo vključuje naslednje dopolnitve:

V primeru, da je bil za posamezno fizično osebo na REK-1 za obdobje 3-5/2020, z vrsto dohodka 1001:
-    poleg bonitete (vir 1102 na iREK) poročan tudi vir 1105 (premije PDPZ), so poleg dohodka v vpogledu prikazani tudi podatki o obračunani akontaciji dohodnine ter prispevkih za socialno varnost. Podatek o akontaciji dohodnine ter prispevkih za socialno varnost je vključen pod vir 1102.

V primeru, da je bila za posamezno fizično osebo na REK-1 za obdobje 3-5/2020, z vrsto dohodka 1091:
-    poročana izključno boniteta (vir 1102 na iREK), so v vpogledu pod virom 1102 poleg dohodka prikazani tudi podatki o obračunani akontaciji dohodnine ter prispevkih za socialno varnost;
-    poleg bonitete (vir 1102 na iREK) prikazan tudi vir 1105 (premije PDPZ), so poleg dohodka v vpogledu prikazani tudi podatki o obračunani akontaciji dohodnine ter prispevkih za socialno varnost. Podatek o akontaciji dohodnine ter prispevkih za socialno varnost je vključen pod vir 1102.