| Ribiški proizvodi

Od 10. januarja 2026 bo za uvožene ribiške proizvode v EU obvezna uporaba sistema CATCH.

Sistem CATCH je računalniško podprt sistem za upravljanje podatkov iz sistema potrdil o ulovu. Od 10. januarja 2026 bodo uvozniki v EU morali uporabiti sistem CATCH za predložitev potrdil o ulovu pri uvozu ribiških proizvodov na trg EU.

Je prvo informacijsko orodje za poenostavitev pregledov in preverjanj potrdil o ulovu za ribiške proizvode, ki vstopajo na trg EU. Uporaba sistema CATCH bo z najnovejšo revizijo uredbe o nadzoru ribolova IUU (glej 4.člen revidirane uredbe o nadzoru ribolova) postala obvezna za gospodarske subjekte in organe EU za uvoz ribiških proizvodov od 10. januarja 2026.

Sistem CATCH poenostavlja postopek izdajanja potrdil o ulovu za ribiške proizvode, ki vstopajo na trg EU, ter omogoča popolnoma digitaliziran in brezpapirni potek dela. Olajša izmenjavo podatkov, informacij in dokumentov med vsemi vključenimi trgovinskimi deležniki in nadzornimi organi ter tako poenostavlja in pospešuje upravne postopke. Omogoča lažje prepoznavanje in prepoved uvoza ribiških proizvodov, pridobljenih z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim  (IUU) ribolovom v EU, s čimer izboljšuje učinkovitost sistema potrdil o ulovu na podlagi IUU uredbe.  Po podatkih objavljenih na spletni strani DG MARE je svetovna vrednost IUU ribolova ocenjena na 10-20 milijard evrov na leto. Vsako leto se nezakonito ujame od 11 do 26 milijonov ton rib, kar predstavlja vsaj 15 % svetovnega ulova.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) o sistemu CATCH GB