| Ribiški proizvodi

Kitajska se s 1.julijem 2023 vrača nazaj k potrjevanju papirne verzije potrdila o ulovu in izjave predelovalnega obrata.

Komisija je države članice obvestila, da se Kitajka s 1. julijem 2023 pri izvozu ribiških proizvodov v EU vrača nazaj k potrjevanju potrdil o ulovu in izjav predelovalnih obratov v papirni obliki.

Kitajska je v obdobju omejitev, povezanih s COVID, za izvoz ribiških proizvodov v EU razvila elektronski sistem izdajanja in potrjevanja potrdil o ulovu in izjav predelovalnega obrata,  v skladu z uredbo Sveta št. 1005/2008. Glede na to, da so se na Kitajskem izredne okoliščine končale in da je bilo v tem obdobju elektronsko potrjeno potrdilo o ulovu in izjava predelovalnega obrata izjemoma sprejeta, takšen način potrjevanja ne izpolnjuje več tehničnih zahtev, da bi ga Komisija sprejela.

Komisija je Kitajsko obvestila, da če želi v prihodnosti izdajati elektronsko potrdilo o ulovu in izjavo predelovalnega obrata, ji mora posredovati v presojo informacije o celotnem postopku izdaje potrdila o ulovu in podrobno razlago o delovanju sistema. Če bo Kitajska sprejela zahtevo, bodo podrobnosti o elektronskem podpisu in njegovem preverjanju uradno posredovane državam članicam EU.

Dokler to ne bo storjeno in sprejeto s strani EU, morajo od 1. julija 2023 dalje vsa izdana in potrjena kitajska potrdila o ulovu in izjave predelovalnega obrata vsebovati lastnoročen podpis uradnika, odgovornega za potrjevanje ter pravi pečat in ne vnaprej natisnjenega.