| e-Davki

#eDavki #Doh-Don

Na podlagi 60. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) in spremembe Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, se je za odmerno leto dohodnine 2020 zamaknil rok za pridobitev statusa in vpis v evidenco nevladnih organizacij ter objavo dopolnjenega seznama upravičencev do donacij za leto 2020 (15. 5. 2021), posledično pa tudi rok za vložitev zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2020, ki se je v letu 2021 izjemoma iztekel dne 31. 5. 2021. Glede na navedeno Finančna uprava RS v času izdaje informativnega izračuna dohodnine za leto 2020 in prve tranše odločb o odmeri dohodnine za leto 2020 še ni razpolagala s končnimi podatki o upravičencih do donacij in zahtevami davčnih zavezancev za namenitev dela dohodnine za donacije.

Zavezanci za dohodnino, ki so namenili del dohodnine za donacije upravičencem do donacij,  se lahko seznanijo z naknadnim obračunom donacije iz dela dohodnine za leto 2020 na portalu eDavki z vpogledom v dokument  Obvestilo o obračunu donacije iz dela dohodnine za leto 2020. Obračun donacije izhaja iz izdanega informativnega izračuna dohodnine za leto 2020 ali odločbe o odmeri dohodnine za leto 2020, izdane v prvi tranši z dnem odpreme 31. 8. 2021.