| Seminarji

Glede na trenutno nejasno situacijo glede zbiranja v javnih prostorih zaprtega tipa, izvedbo naslednjega usposabljanja načrtujemo v prvi polovici leta 2021.

Ko bo termin določen, bodo informacije o tem objavljene na naših spletnih straneh.

Za pridobitev statusa AEO in nekaterih drugih carinskih dovoljenj je potrebno izpolniti pogoj praktičnega standarda usposobljenosti oziroma poklicne kvalifikacije, neposredno povezane z opravljanjem dejavnosti. Izpolnitev navedenega pogoja se izkazuje s potrdilom o uspešno zaključenem usposabljanju s področja carinske zakonodaje. V takih primerih bo dovoljenje ob izpolnjevanju ostalih predpisanih pogojev lahko izdano, pod pogojem, da bo pristojna oseba znotraj družbe, ki se ji dovoljenje izdaja, uspešno zaključila usposabljanje takoj, ko bo to izvedeno.

Hkrati vas obveščamo, da je Evropska Komisija v podporo izvajanju nove carinske zakonodaje v sodelovanju s strokovnjaki iz držav članic EU razvila obširen program e-učenja v obliki e-modulov, ki so namenjeni tako gospodarskim subjektom, kot tudi carinskim uslužbencem. To usposabljanje je prostovoljno in zanj ne potrebujete predznanja. Usposabljanje ni pogoj ali nadomestilo za pridobitev potrdila o opravljenem usposabljanju s področja carinske zakonodaje. 

E-učenje je prevedeno tudi v slovenščino.

Moduli so dostopni na spletni strani Evropske Komisije GB.