| Poreklo blaga

Dne 15. 10. 2021 je bilo v Uradnem listu EU C 418 objavljeno novo obvestilo Komisije v zvezi z uporabo Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu ali protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji.

Obvestilo Komisije v zvezi z uporabo diagonalne kumulacije porekla med pogodbenicami Regionalne konvencije 

Obvestilo Komisije UL EU C 418, 15. 10. 2021

Priloga I k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Turčijo in Gruzijo