| Poreklo blaga

Dne 30. 9. 2020 je bilo v Uradnem listu EU C 322 objavljeno novo obvestilo Komisije v zvezi z uporabo Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu ali protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji.

Regionalna konvencija, obvestilo Komisije, pravila o poreklu blaga, diagonalna kumulacija, sistem SAP kumulacije, star sistem PEM kumulacije

Priloga