| Poreklo blaga

Dne 22. 2. 2024 je bilo v Uradnem listu EU C, C/2024/1623, objavljeno novo obvestilo Komisije v zvezi z uporabo Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu ali protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji. To obvestilo Komisije nadomešča obvestilo 2021/C 418/12, ki je bilo dne 15. 10. 2021 objavljeno v Uradnem listu EU C 418.

Obvestilo Komisije v zvezi z uporabo diagonalne kumulacije porekla med pogodbenicami Regionalne konvencije