| Poreklo blaga

Dne 20. 2. 2024 je bilo v Uradnem listu EU C, C/2024/1637 objavljeno novo obvestilo Komisije o uporabi prehodnih pravil o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami uporabnicami v PEM območju. Med EU ter Bosno in Hercegovino se od 11. 12. 2023 dalje uporabljajo prehodna pravila o poreklu. Od 11. 12. 2023 dalje je možna diagonalna kumulacija na podlagi prehodnih pravil o poreklu med EU, vsemi državami, vključenimi v stabilizacijsko-pridružitveni proces EU (AL, BA, KO, MK, RS, ME) in Moldavijo. Od 11. 12. 2023 dalje pa je možna diagonalna kumulacija na podlagi prehodnih pravil o poreklu tudi med EU, državami EFTE in naslednjimi državami, vključenimi v stabilizacijsko-pridružitveni proces EU (AL, BA, MK, RS, ME), z izjemo Kosova.

Obvestilo Komisije o uporabi prehodnih pravil o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami uporabnicami v pan-evro-mediteranskem območju