| Poreklo blaga

Dne 19. 5. 2022 je bilo v Uradnem listu EU C 202 objavljeno novo obvestilo Komisije o uporabi prehodnih pravil o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami uporabnicami v PEM območju. Od 1. 4. 2022 dalje je možna diagonalna kumulacija na podlagi prehodnih pravil o poreklu med EU, državami EFTE in Severno Makedonijo ter med EU, državami EFTE in Črno goro. Med EU in Črno goro so se dne 9. 2. 2022 začela uporabljati prehodna pravila o poreklu.

Obvestilo Komisije o uporabi prehodnih pravil o poreklu