| Poreklo blaga

Dne 21. 1. 2022 je bilo v Uradnem listu EU C 31 objavljeno novo obvestilo Komisije o uporabi prehodnih pravil o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami uporabnicami v PEM območju. Od 1. 11. 2021 dalje je možna diagonalna kumulacija v okviru prehodnih pravil o poreklu med EU in državami EFTE, od 1. 1. 2022 dalje pa je možna diagonalna kumulacija v okviru prehodnih pravil o poreklu med EU, državami EFTE in Albanijo ter med EU, državami EFTE in Srbijo.

Obvestilo Komisije o uporabi prehodnih pravil o poreklu