| Poreklo blaga

Dne 8. 12. 2021 je bilo v Uradnem listu EU C 492 objavljeno obvestilo Komisije o uporabi prehodnih pravil o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami uporabnicami v PEM območju. Od 1. 11. 2021 dalje je možna diagonalna kumulacija v okviru prehodnih pravil o poreklu med EU in državami EFTE.

Obvestilo Komisije o uporabi prehodnih pravil o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami uporabnicami v pan-evro-mediteranskem območju

Priloga: Obvestilo Komisije