| OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in Direktiva Sveta 2014/107/EU

Zaradi zamenjave certifikata na testnih eDavkih in certifikata za digitalni podpis smo objavili nov testni B2B profil.

Nov profil je potrebno uporabiti od 7. 10. 2020 naprej. Profil je objavljen v poglavju Podrobnejši opisi, v razdelku Tehnične informacije. Sporočila je sicer mogoče oddajati samo v produkciji. Konec meseca oktobra 2020 bo prišlo do zamenjave certifikata tudi v produkcijskih eDavkih, o čemer vas bomo obvestili naknadno.