| FATCA

Prenovljen Tehnični protokol in nov dokument Seznam kod napak.

V zvezi z dostavo informacij na podlagi FATCA sporazuma v letu 2021 je objavljena nova verzija Tehničnega protokola. Kot nova priloga k Tehničnemu protokolu je objavljen tudi dokument »Seznam kod napak«, kjer so navedene kontrole, ki jih vrši FURS pri sprejemu FATCA sporočil od poročevalskih finančnih institucij Slovenije. Dokument vsebuje seznam kod napak, njihov opis ter zahtevana dejanja za njihovo odpravo. Poročevalskim finančnim institucijam svetujemo, da dokument natančno proučijo, saj se je dopolnilo nekaj tehničnih kontrol, ki vplivajo na uspešno oddajo XML sporočil na FURS. Kontrole so se dopolnile predvsem zaradi napak, ki so jih finančne institucije zaradi tehničnih nepravilnosti sicer prejemale s strani IRS. Izpostaviti velja, da se IRS FATCA XML v2.0 shema sicer ne spreminja. Oba navedena dokumenta sta objavljena v rubriki Tehnične informacije v.zip datoteki Tehnične zahteve za pošiljanje informacij Finančni upravi Republike Slovenije. Točen datum začetka veljavnosti obeh dokumentov bo objavljen naknadno, vsekakor pa bo oddaja sporočil za davčno leto 2020 že potekala v skladu z novimi zahtevami.

Hkrati tudi obveščamo, da se podaljšano obdobje v zvezi z (ne)poročanjem identifikacijske številke davkoplačevalca ZDA (IŠD ZDA) z letom 2020 izteče. Poročevalske finančne institucije Slovenije so torej za vsa poročila oddana v letu 2021, tudi za imetnike obstoječih računov (pravne ali fizične osebe), dolžne pridobiti in poročati IŠD ZDA. Dodajamo, da FURS sporočil z zapisi, kjer bo v elementu TIN v XML shemi navedenih devet (9) velikih črk A (torej AAAAAAAAA) in izpolnjen element BirthDate (datum rojstva) v strukturi LLLL-MM-DD, tehnično ne bo zavrnil. Sporočila se bodo smatrala kot tehnično veljavna in bodo posredovana na IRS. Za tovrstne zapise bo IRS posredoval obvestilo o napaki, ki jih bo morala poročevalska finančna institucija odpraviti v 120 dneh. Če poročevalska finančna institucija napak v predvidenem roku ne bo odpravila, lahko to privede do ugotovitve večjega neizpolnjevanja obveznosti s strani IRS.