| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Z namenom, da čim bolj omejimo možnost širjenja »korona virusa – COVID-19«, do preklica uvajamo ukrepe poslovanja s carinskimi zavezanci, ki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.

Carinjenje

Obveščamo vas, da se carinjenje lahko izvaja, pri čemer priporočamo, da gospodarski subjekti v največji možni meri uporabljajo poenostavljene carinske postopke.

V primeru, da bo potrebno opraviti carinsko kontrolo, je treba delovati samozaščitno. Cariniki bodo pri izvajanju carinskih kontrol uporabljali zaščitno opremo.

Komuniciranje

Če potrebujete za izvedbo carinskega postopka informacijo s strani uslužbenca Finančne uprave, pokličite na telefonsko številko centrale finančnega urada. Objavljene so na spletni strani FURS.

Za splošne informacije o izvajanju carinskih formalnosti lahko pošljete vprašanje tudi na Generalni finančni urad na naslov gfu.fu(at)gov.si ali na naslov Matjaz.Trost(at)gov.si. Za splošne informacije s področja trošarin in okoljskih dajatev pa na naslov trosarine.fu(at)gov.si