| e-Davki

#eDavki

Obveščamo vas, da je omogočena oddaja obrazca DMV - O za obdobje januar 2021 dalje.

Opozorila:
- Od 1. 1. 2021 dalje (obračuni januar 2021 dalje) je za vozilo, za katerega se uveljavlja ena izmed navedenih oprostitev, dovoljen vnos samo enega zapisa.
- Mesečni obračun davka se predloži do 25. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem je nastala obveznost za obračun davka na motorno vozilo (za januar do 25. 2.). 
- Obračunani davek se plača do zadnjega delovnega dne po poteku davčnega obdobja, v katerem je nastala davčna obveznost (za januar do zadnjega delovnega dne februarja).