| Okoljske dajatve

Poročanje v tabeli »Pregled prometa s plastičnimi nosilnimi vrečkami« - plastični materiali za plastične nosilne vrečke.

Zavezance za okoljsko dajatev za odpadno embalažo, predvsem proizvajalce in pridobitelje plastičnih nosilnih vrečk obveščamo, da je potrebno v obračunu okoljske dajatve za odpadno embalažo za davčna obdobja od 1. 1. 2021 v tabeli »PREGLED PROMETA S PLASTIČNIMI NOSILNIMI VREČKAMI«, kjer se sporočajo podatki o vrstah in količinah plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet v RS, poročati tudi podatke za plastične nosilne vrečke iz materialov, ki niso navedeni v Odločbi 97/129/ES (biološko razgradljivi plastični materiali, okso razgradljivi plastični materiali, drugi plastični materiali) in bi jih zavezanci v skladu z uredbo morali navesti z besedo. Da bi zavezancem omogočili čim lažje poročanje v informacijskem sistemu E-TROD, smo v tabeli »PREGLED PROMETA S PLASTIČNIMI NOSILNIMI VREČKAMI«, poleg že obstoječih plastičnih materialov iz Odločbe 97/129/ES (PET, HDPE, PVC, PP, LDPE, PS) te plastične materiale označili s kraticami:

  • BIOP - biološko razgradljivi plastični materiali,
  • OKSOP - okso razgradljivi plastični materiali,
  • DRUGAP  - drugi plastični materiali.

Podrobnejša navodila so dostopna v IS E-TROD.