| Davek na dodano vrednost (DDV)

Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo in Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost.

Obveščamo vas, da sta bila danes, dne 29. 6. 2021 v Uradnem listu RS št. 102/2021 objavljena:

1. Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo.

Ta pravilnik prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo Sveta 2006/112/ES, kot je spremenjena z Direktivo Sveta (EU) 2017/2455 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, v delu, ki se začne uporabljati 1. julija 2021,  Direktivo Sveta (EU) 2018/1910 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost za obdavčevanje trgovine med državami članicami, in sicer v zvezi s pravili za zaporedne dobave, ki se ne smejo uporabiti za dobave blaga, ki jih davčni zavezanec omogoča z uporabo elektronskega vmesnika in Direktivo Sveta (EU) 2019/o spremembi Direktive 2006/112/ES glede določb v zvezi s prodajo blaga na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami blaga.

S tem pravilnikom se podrobneje ureja izvajanje Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2019/2026 v zvezi z dobavo blaga ali opravljanjem storitev, ki jih omogočajo elektronski vmesniki, in posebnimi ureditvami za davčne zavezance, ki opravljajo storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci, ter prodajajo blago na daljavo in opravljajo nekatere domače dobave blaga.

Na glede na določbe Zakona o davku na dodano vrednost in Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost se s tem pravilnikom za namene izvajanja zgoraj navedenih predpisov določajo nekatere obveznosti, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo.

Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2021.

2. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost

Ta pravilnik podrobneje določa pogoje in način uveljavljanja oprostitev plačila davka na dodano vrednost pri uvozu blaga iz prvega odstavka 51. člena Zakona o davku na dodano vrednost v skladu z Direktivo Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009 o določitvi področja uporabe 143(b) in (c) Direktive 2006/112/ES glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga ter Direktivo Sveta 2006/79/ES z dne 5. oktobra 2006 o oprostitvi davkov na uvoz manjših pošiljk blaga nekomercialnega značaja iz tretjih držav.

S spremembo pravilnika se ukinja prag oprostitve plačila DDV za pošiljke v vrednosti pod 22 EUR.

Sprememba pravilnika začne veljati 1. julija 2021.

Več o posebnih ureditvah VEM (OSS) je pojasnjeno v Podrobnejšem opisu.

Davčne zavezance, ki so/bodo oddali vloge za vključitev v posebne ureditve VEM obveščamo, da bodo odločbe prejeli po 1. juliju 2021.