| CBAM

Možnost uporabe gumba za predložitev zapoznelega poročila »Request delayed submission« za prvo poročevalsko obdobje od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023, je dodatno podaljšana do 31. 3. 2024. Ko uporabite gumb »Request delayed submission«, imate na voljo dodatnih 30 dni, ki tečejo od dneva pritiska gumba za predložitev poročila.

Tisti, ki ste možnost »Request delayed submission« uporabili že kmalu po poteku rednega roka za predložitev, to je 31. 1. 2024, se vam 30 dnevno podaljšanje roka v teh dneh izteka. V primeru, da poročila v tem času še vedno niste uspeli predložiti, svetujemo, da poročilo v 30 dnevnem roku od uporabe gumba »Request delayed submission« dejansko predložite vsaj z minimalno zahtevanimi podatki, s čimer zmanjšate možnost pojava napak (ki do odprave onemogočajo uspešno predložitev poročila). Tako predloženo poročilo lahko še vedno popravite in dopolnite in sicer najkasneje do 31. 7. 2024.

Za vsebinska vprašanja glede izpolnjevanja obveznosti CBAM, se lahko obrnete na e-naslov cbam.fu(at)gov.si in za tehnično pomoč na: Sektor za centralno pomoč uporabnikom sd.fu(at)gov.si, tel.: 05 297 68 00.

Več informacij o Mehanizmu za ogljično prilagoditev na mejah, se nahaja na spletni strani Finančne uprave RS - CBAM in spletni strani Evropske komisije.

Svetujemo še seznanitev z naslednjimi obvestili na spletnih straneh FURS:

Obvestilo o poteku podaljšanega roka za oddajo prvega poročila 16. 2. 2024 (16. 2. 2024)

Predložitev poročila CBAM po izteku roka za predložitev 31. 1. 2024 (1. 2. 2024)

Izteka se rok za predložitev prvega CBAM poročila 31. 1. 2024! (29. 1. 2024)

Podrobnejše informacije o tem, kdo in kdaj je zavezan za poročanje CBAM (15. 1. 2024)

Objava Smernic o privzetih vrednostih za prehodno obdobje CBAM (28. 12. 2023)

Informacija uvoznikom o potrebni registraciji oz. ureditvi dostopa v Prehodni register EU CBAM (Portal CBAM) za namene poročanja (21. 12. 2023)