| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Projekt AN, PN, TS je eden izmed MASP projektov v okviru carinskega zakonika Unije, ki je opredeljen v Delovnem programu v zvezi z razvojem in začetkom uporabe elektronskih sistemov.

V okviru tega projekta je bilo potrebno nadgraditi podatke za obvestilo o predložitvi v skladu s podatkovnim naborom iz stolpca G3 Priloge B IU/DU in deklaracijo za začasno hrambo v skladu s podatkovnim naborom iz stolpca G4 Priloge B IU/DU. V skladu s tem so bile pripravljene funkcijske specifikacije za naročilo.

Nov sistem za vlaganje deklaracij za začasno hrambo ter obveščanje o predložitvi blaga v začasno hrambo bo predvidoma uveden 1. 3. 2024. Omogočeno bo elektronsko vlaganje deklaracij za začasno hrambo z vsemi elektronskimi funkcionalnostmi, ki jih imajo drugi deklaracijski sistemi npr. SIAIS2. Omogočeno bo usklajevanje podatkov s strani deklaranta pred in po prepustitvi, omogočeno bo pošiljanje elektronskega zahtevka za izrek neveljavnosti s strani deklaranta, omogočeno bo obveščanje deklaranta o ugotovitvah kontrole itd. Na ta način bo tudi na tem področju dvignjen in digitaliziran nivo komunikacije med vložniki deklaracij in carinskim organom in s tem zagotovljen tudi učinkovitejši carinski nadzor blaga, do trenutka uvedbe enega izmed nadaljnjih carinskih postopkov.