| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Za vse, ki bi morali predložiti poročilo CBAM za prvo poročevalsko četrtletje do 31. 1. 2024, pa vam to zaradi tehničnih težav ni uspelo ali pa je vaše poročilo ostalo v stanju »Draft« (osnutek), bo od 1. 2. 2024 naprej omogočena nova funkcionalnost v Portalu CBAM »Request delayed submission«. Ob kliku na gumb, s spustnega seznama (kjer so našteti možni razlogi za predložitev poročila z zamudo), izberete »Requested by Declarant (technical error). Rok za oddajo poročila bo avtomatsko podaljšan za 30 dni od dneva, ko ste za to zaprosili. Obdobje za izvedbo popravkov tako predloženih poročil, bo ravno tako veljalo do 31. 7. 2024.

Obvestilo Evropske komisije v zvezi s tehničnimi težavami v Portalu CBAM GB

Glede na zgornje obvestilo Komisije, svetujemo, da uporabite opcijo »Request delayed submission« in predložite poročilo čimprej po zamujenem roku za predložitev.

Vse poročajoče deklarante, ki poročate za uvoženo blago s tarifno oznako »2716 00 00 Električna energija«, obveščamo, da je konec tedna predvidena nadgradnja aplikacije, ki naj bi popravila nepravilen prikaz polj v poročilu: »Emission factor« in Total embedded emissions of electricity imported«.

Za vsebinska vprašanja glede izpolnjevanja obveznosti CBAM, se lahko obrnete na e-naslov cbam.fu(at)gov.si in za tehnično pomoč na: Sektor za centralno pomoč uporabnikom sd.fu(at)gov.si, tel.: 05 297 68 00.

Na spletni strani Evropske komisije o mehanizmu za ogljično prilagoditev na mejah, so objavljene vse informacije o CBAM, ki se tudi redno posodabljajo. Opozarjamo na dopolnjeno zbirko vprašanj in odgovorov (Questions & Answers) z dne 23. 1. 2024.

Svetujemo še seznanitev z naslednjimi obvestili na spletnih straneh FURS

Izteka se rok za predložitev prvega CBAM poročila 31. 1. 2024! (29. 1. 2024)

Podrobnejše informacije o tem, kdo in kdaj je zavezan za poročanje CBAM (15. 1. 2024)

Objava Smernic o privzetih vrednostih za prehodno obdobje CBAM (28. 12. 2023)

Informacija uvoznikom o potrebni registraciji oz. ureditvi dostopa v Prehodni register EU CBAM (Portal CBAM) za namene poročanja (21. 12. 2023)