| OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in Direktiva Sveta 2014/107/EU

S 1. 2. 2021 se začne uporabljati nova verzija XML CRS sheme 2.0, ki jo morajo pri oddaji začetnih, popravljalnih ali storno CRS poročil upoštevati poročevalske finančne institucije, ki Finančni upravi RS sporočajo informacije o finančnih računih.

Zaradi uvedbe nove XML sheme so v dokumentu »Novosti pri sporočanju informacij v letu 2021«, ki je objavljen v Podrobnejših opisih / Tehnične informacije, opisane dopolnitve, ki vplivajo na poročanje poročevalskih finančnih institucij v letu 2021.

Obveščamo, da je objavljeno tudi prenovljeno Tehnično navodilo o obliki in načinu dostave informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi RS – Tehnični protokol. Dopolnitve se v glavnem nanašajo na bolj podrobna navodila glede oddaje začetnih in popravljalnih CRS sporočil.