| Trošarine (ZTro-1)

Uradni list RS, št. 192/2021, 7. 12. 2021.

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 192/2021, z dne 7. 12. 2021, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1B), ki bo začel veljati 22. 12. 2021, uporabljati pa se začne 13. februarja 2023, razen spremenjenih 48., 72., 77., 79. člena in novega 80.a člena zakona, ki se začnejo uporabljati 1. januarja 2022 ter novega enajstega odstavka 6. člena zakona, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve predpisa, ki je sprejet v skladu z 51. členom in na podlagi desetega odstavka 6. člena Direktive 2020/262/EU. Poglavitni razlog za spremembo Zakona o trošarinah (ZTro-1) je uskladitev zakona z evropskimi predpisi, in sicer z Direktivo 2020/262/EU in Direktivo 2020/1151/EU.

Celotno besedilo