| Uvoz blaga

Na podlagi Sklepa Komisije (EU) 2021/660 z dne 19. aprila 2021 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020, je bila sprejeta odločitev, da se podaljša začasna oprostitev carin in DDV pri uvozu medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav.

Začetno obdobje šestih mesecev, se sedaj tako podaljšuje do 31. 12. 2021.

Sklep Evropske Komisije z dne 19. aprila 2021, o oprostitvi plačila carine in DDV zaradi izbruha COVID-19 (podaljšanje)