| Uvoz blaga

Na podlagi Sklepa Evropske Komisije z dne 28. 10. 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 je bila sprejeta odločitev, da se podaljša začasna oprostitev carin in DDV pri uvozu medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav.

Začetno obdobje šestih mesecev, se sedaj tako podaljšuje do 30. aprila 2021.

Sklep Evropske Komisije z dne 28. 10. 2020, o oprostitvi plačila carine in DDV zaradi izbruha COVID-19 (podaljšanje) GB