| Letna odmera dohodnine

Uradni list RS, št. 158/2022.

Državni zbor RS je dne 28. 11. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 158/2022. Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (20. 12. 2022), razen 17. člena tega zakona, ki začne veljati 1. januarja 2023. Bistvene spremembe oziroma novosti se nanašajo na:

  1. Olajšave
  2. Davčna stopnja
  3. Oprostitev plačila dohodnine od drugih dohodkov, pridobljenih v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo
  4. Dohodki iz zaposlitve
  5. Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
  6. Dohodki iz oddajanja premoženja v najem
  7. Dividende
  8. Dobiček iz kapitala
  9. Cedularni dohodki (dohodki iz oddajanja premoženja v najem in dohodki iz kapitala)

Celotno besedilo