| FATCA

Zaradi zamenjave digitalnega potrdila na G2G za podpisovanje dokumentov smo objavili nov testni in produkcijski B2B profil. Nov profil je potrebno uporabiti od 11. 12. 2020 naprej.

Profil je objavljen v poglavju Podrobnejši opisi, v razdelku Tehnične informacije. Zamenjava profila vpliva na oddajo in sprejem vseh sporočil, ki se izmenjujejo preko komunikacijskega kanala ZBS B2B med zunanjimi poročevalci in FURS.